Velkommen til Veilyskompetanse AS!

Om oss (mal)

Daglig leder, Petter Kristiansen, har vært ansatt 26 år i Hafslund Nett, hvorav over 15 år som hovedansvarlig for den offentlige belysningen i Oslo, og etter hvert også i Asker og Bærum.

Deretter 15 år som rådgiver. Han har vært en aktiv og sentral aktør i belysningsmiljøet i Norge, og besitter en bred kompetanse innenfor de fleste aktiviteter som har med utendørsbelysning å gjøre.

Med sin bakgrunn og sitt store nettverk, kan VEILYSKOMPETANSE tilby, alene eller sammen med samarbeidspartnere, alt fra små enkeltoppdrag, til store løpende prosjekter.

Aktuelle kundegrupper:

- Statlige og kommunale veiholdere

- Offentlige og private utbyggere og eiendomsforvaltere

- Arkitektkontor og andre konsulentfirma

- Entreprenører og installatører

- Leverandører

Vi tilbyr rådgivning innen

Utendørsbelysning

Offentlig veg- og gatebelysning

Aktuelle tjenester:

Prosjektledelse

Drift- og vedlikeholdsplaner og -forespørsler

Avtaler mellom forvalter og utfører

Arrangør av seminar, kurs og ”kundetreff”

Prosjektering av utendørs belysningsanlegg

Tilstandskontroll/beskrivelse av bestående anlegg

Undervisning og foredrag

Kvalitetssikring av konkrete prosjekter

”Nøkkelferdige” belysningsanlegg

Belysningsplaner, for konkrete prosjekter eller hele områder/kommuner

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

900 60 324
Tromsøgata 10E, 0565 OSLO / KONTORADRESSE: TRONDHEIMSVEIEN 436 A, N-0962 OSLO
Orgnr 985 966 443